Auteur: Arie Warnars

Algemeen

wandelen met het 1,5 mtr protocol

Door de coronauitbraak die we hebben gekend, en preventief de daaruit voortvloeiende protocollen om wandelen verantwoord en passend binnen de 1,5 mtr samenleving weer te kunnen laten plaatsvinden hebben ook wij moeten besluiten onze werkwijze aan te passen.
vanaf onze eerste winterserie tocht, en alle verdere tochten kunnen deelnemers nog steeds gedurende een bepaald tijdsvak starten en daarbij kiezen uit de verschillende afstanden om te wandelen. De tochtdeelnemers krijgen een routebeschrijving mee en de route is onderweg bepijld.

Er is geen sprake van een wandeltocht waarbij in groepsverband wordt gelopen, er wordt individueel( of in kleine vriendenclubjes) gewandeld, waarbij de geldende verkeersregels in acht worden genomen en er uitsluitend wordt gewandeld op voetpaden/fietspaden, en zoveel mogelijk in verkeersluwe gebieden. Daar waar wegen moeten worden overgestoken wordt de route altijd waar mogelijk geleid naar veilige oversteekplaatsen, Tot zover lijkt er weinig veranderd ten opzichte van tochten voor de uitbraak van het coronavirus. Wat zijn dan de veranderingen?

 • Om de 1,5 mtr afstand zoveel te kunnen borgen, zeker bij start/finish, limiteren we het aantal deelnemers  per tocht.
 • Inschrijving voor de tocht kan alleen online ( via wandel.nl) vol =vol. Inschrijving ter plaatste is niet mogelijk’.
  (inschrijven groepen is online niet mogelijk, groepen kunnen contact opnemen met cobi den boer 0184-683532 ,
  mobiel 06 11224428, of met Theo van der Ham 06-20179483)
 • De starttijd van de tochten van de winterserie is voor alle afstanden  tussen 8.30 tot 11.00 uur, maar wij werken met tijd-slots, er zijn totaal zes tijd-slots waar (vooralsnog) maximaal 50 wandelaars per slot kunnen vertrekken (dit om bij de start en rustpost de afstand 1,5 mtr door spreiding zoveel mogelijk te kunnen borgen)
  De eerste start; 8.30 tot 8.45, de tweede start; 8.55 tot 9.10, de derde start; 9.20 tot 9.35, de vierde start; 9.45 tot 10.00, de vijfde start; 10.10 tot 10.25, de zesde en laatste start; 10.35 tot 10.50. De tijd tussen de startmomenten wordt gebruikt om de startlocatie en toiletten te reinigen/ontsmetten.
 • Bij de inschrijving kan de deelnemer de gewenste starttijd opgeven waarbij uiteraard geldt vol=vol( volle tijdslots worden geblokkeerd)
  Deelnemers zijn welkom vanaf 10 minuten voor de gekozen starttijd, eerder worden de deelnemers niet toegelaten tot de startlocatie, na afloop van de tocht cq na het afmelden is een verblijf van maximaal 25 minuten toegestaan, daarna moet de deelnemer de start/finish locatie verlaten.
 • Voor groepen kan per persoon worden ingeschreven, maar wij bieden ook de mogelijkheid een groepsticket aan te vragen bij het online inschrijven.
 • Op onze rustplaats zullen we werken met meerdere uitgifte punten, wij zullen alleen stoelen gebruiken om te rusten welke op 1,5 mtr afstand van elkaar zullen worden geplaatst. hier is het de bedoeling dat deelnemer zo kort mogelijk blijft zitten en zo snel mogelijk de wandeltocht weer voort zet.
  Het toilet op de rustplaats wordt met zekere regelmaat gereinigd en ontsmet.
Algemeen

stichting in het nieuws met de home edition avond4daagse

 Velen  hebben ongetwijfeld gehoord, gelezen van de avond4daagse home edition,
Stichting wandelsport Dordrecht en omstreken promoot deze avond4daagsehome edition, en heeft ook de streekpers kunnen bereiken om een artikel hierover te plaatsen
meld je aan voor deze home edition een leuke manier om kinderen(en natuurlijk mogen  ook de ouders  meelopen) in de komende vakantie periode een extra mogelijkheid te kunnen geven om op een sportieve, plezierige manier bezig te zijn.
onderstaand de link voor het volledige bericht
https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/228783/deelnemen-aan-de-avond4daagse-home-edition
Algemeen

Wandeltocht 800 jaar Dordrecht een jaar uitgesteld

Onze geplande tocht in het kader van 800 jaar Dordrecht is met één jaar uitgesteld.

Wij hadden als datum voor de wandeltocht 800 jaar Dordrecht de datum 26 september vastgesteld.

Door het coronavirus, en daaraan gebonden maatregelen hebben inmiddels al veel festiviteiten rond 800 jaar Dordrecht niet plaats kunnen vinden.
de gemeente Dordrecht heeft daarom besloten om de festiviteiten in het kader van 800 jaar Dordrecht te verzetten naar 2021.
Citaat uit persbericht
Het is nu nog niet bekend wat de mogelijkheden er nog dit jaar zijn voor
activiteiten na 1 september. ,,Dat is nu nog afwachten”, aldus wethouder Maarten Burggraaf. ,,
Als het weer kan, willen we uiteraard graag weer levendigheid in de stad. Dat is ook belangrijk voor de horeca die het nu ongekend zwaar heeft
.Met het doorschuiven van Dordrecht 800 jaar stad voorkomen we dat er in het najaar veel activiteiten tegelijkertijd zijn.
wij hebben uiteraard het besluit van het gemeentebestuur gerespecteerd en onze datum verzet naar 25 september 2021,
natuurlijk hopen wij veel wandelaars te mogen verwelkomen op deze eenmalige en mooie tocht
 
 
Algemeen

wandeltocht 800 jaar Dordrecht

Op 26 september organiseren wij, samen met wsv De Dordtse Vierdaagse een éénmalige wandeltocht in het kader van de viering 800 jaar Dordrecht.

De tocht wordt gelijktijdig gehouden met de Burendag, ook zorgcentrum de Merwelanden, en de Volière, doen mee en geven invulling aan het geheel met activiteiten

afstanden van 5, 10, 15 en 25 km

Deze wandeltocht voert naar het oudste gebouw van Dordrecht, te weten de ruïne van huis ter Merwede, ( alle afstanden) , de langere afstanden doen daarnaast het historische deel van de stad Dordrecht aan , en er wordt gewandeld langs de contouren van Dordrecht 800 jaar geleden.

een aanrader voor de sportieve wandelaar, de recreatieve wandelaar, de avontuurlijke wandelaar, kortom voor iedereen

 

Algemeen

tochten afgelast

beste wandelvrienden, jullie begrijpen natuurlijk dat door de afkondiging om evenementen tot 1 juni niet toe te staan in verband met het coronavirus ook wij onze geplande tochten, te weten de midweektocht van 22 april en de bevrijdingstocht van 5 mei hebben afgelast,

we hopen jullie graag weer te zien op een van onze tochten in het najaar, ervan uitgaande dat deze wel doorgang kunnen vinden natuurlijk.

 

pas goed op jezelf, neem de richtlijnen in acht en blijf gezond

Algemeen

zuurkooltocht 2020

afgelopen zaterdag 29 februari was weer onze zuurkooltocht,  en werd niet al te best weer voorspeld en dat verklaart ongetwijfeld dat het aantal deelnemers minder was dan andere jaren, maar desondanks mochten we toch bijna 500 wandelaars begroeten op deze tocht en waren de reacties weer positief

Algemeen

kersttocht 2019 succesvol

de voorspellingen voor het weer was slecht, de mensen die vrijdag voorafgaand de route hebben bepijld hebben niets dan regen en wind gehad en toch…. het weer op de wandeldag viel ontzettend mee, en ook het aantal deelnemers was verrassend, meer dan 300, dat hadden wij niet verwacht!

 

de wandeltocht is goed verlopen, we hebben veel complimenten gekregen op de route, maar ook op de markering van de route ( de pijlen)

al met al weer een succes

Algemeen

Hartstocht 2019 vanuit de Dordtse Biesbosch

op 14 september vond voor de stichting wandelsport Dordrecht en omstreken de 2e editie plaats van de  “Hartstocht Biesbosch”,  dit keer in de Dordtse Biesbosch
We mogen weer spreken van een succes, 617 deelnemers en een geweldig bedrag van ruim 11.000 euro aan startgelden/ sponsoring en donaties voor de Hartstichting is bijeengebracht

wij zijn er blij mee, maar nog blijer worden wij van de tomeloze inzet van onze vrijwilligers die ook hier weer de nodige uurtjes aan besteed hebben. zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering

 

het heeft wel geresulteerd in lovende kritieken van de wandelaars op de routes, de omgeving en de geboden verzorging, en daar mogen we als stichting en als vrijwilliger toch weer trots op zijn

Wandeltochten

stichting wandelsport kijkt ook naar duurzaamheid

dat ook bij het wandelen aan duurzaamheid aandacht wordt geschonken maakt de stichting wandelsport Dordrecht en omstreken herkenbaar door het inzetten van de afvalbar, waar de wandelaar zijn afval gescheiden kan aanbieden, wij als stichting zorgen er vervolgens voor dat dit op de juiste wijze wordt aangeboden en wordt verwerkt.met elkaar… en alle kleine beetjes helpen toch?