Privacy en over deze website

Privacy
Recht om vergeten te wordenRecht om gegevens in te zienRecht op rectificatie en aanvullingPrivacybeleid website
Verzoek om gegevens te verwijderen

Door hieronder uw emailadres in te vullen en dit te verzenden, geeft u aan dat u wenst dat alle gegevens van u verwijderd gaan worden.

Verzoek om gegevens in te zien

Door hieronder uw emailadres in te vullen en dit te verzenden, geeft u aan dat u wenst alle verzamelde gegevens van u in te zien.

Verzoek om uw gegevens te wijzigen

Door hier uw emailadres in te vullen, de oude en de nieuwe gegevens te vermelden en het geheel te verzenden, geeft u aan dat u de verzamelde gegevens wilt wijzigen.

Algemeen

Stichting Wandelsport Dordrecht respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
De website maakt gebruik van een veilige HTTPS-verbinding, waarbij de gegevens versleuteld worden verzonden. Stichting Wandelsport Dordrecht zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd).
Stichting Wandelsport Dordrecht kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier of de aanmelding verzorging Vierdaagse aan Stichting Wandelsport Dordrecht heeft verstrekt.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de betreffende doeleinden en worden niet aan derden doorgegeven.
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Uw privacyrechten

Alle bezoekers hebben de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die door u op een moment aan ons is verstrekt.
U kunt dit hierboven doen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Versie 001, 01-05-2018

Bevestig je uitschrijving door hier te klikken.

Messenger icon