Aanmelden verzorging

Alleen een volledig en correct ingevuld formulier wordt in behandeling genomen. Voor verdere behandeling van de aanmelding wordt gewacht tot de betaling binnen is.

Aanmeldingsformulier verzorging Vierdaagse 2022

Maak een bedrag van € 20,00 over op bankrekening NL63 INGB 0004 7243 38 t.n.v. Stichting Wandelsport Dordrecht en Omstreken.

Maak een bedrag van € 25,00 over op bankrekening NL63 INGB 0004 7243 38 t.n.v. Stichting Wandelsport Dordrecht en Omstreken.

De betaling dient uiterlijk 1 juli 2022 in ons bezit zijn. Na deze datum kunnen wij geen aanmeldingen meer aannemen. Zodra de betaling bij ons binnen is wordt uw aanmelding in behandeling genomen.

Messenger icon