wandelen met het 1,5 mtr protocol

Door de coronauitbraak die we hebben gekend, en preventief de daaruit voortvloeiende protocollen om wandelen verantwoord en passend binnen de 1,5 mtr samenleving weer te kunnen laten plaatsvinden hebben ook wij moeten besluiten onze werkwijze aan te passen.
vanaf onze eerste winterserie tocht, en alle verdere tochten kunnen deelnemers nog steeds gedurende een bepaald tijdsvak starten en daarbij kiezen uit de verschillende afstanden om te wandelen. De tochtdeelnemers krijgen een routebeschrijving mee en de route is onderweg bepijld.

Er is geen sprake van een wandeltocht waarbij in groepsverband wordt gelopen, er wordt individueel( of in kleine vriendenclubjes) gewandeld, waarbij de geldende verkeersregels in acht worden genomen en er uitsluitend wordt gewandeld op voetpaden/fietspaden, en zoveel mogelijk in verkeersluwe gebieden. Daar waar wegen moeten worden overgestoken wordt de route altijd waar mogelijk geleid naar veilige oversteekplaatsen, Tot zover lijkt er weinig veranderd ten opzichte van tochten voor de uitbraak van het coronavirus. Wat zijn dan de veranderingen?

 • Om de 1,5 mtr afstand zoveel te kunnen borgen, zeker bij start/finish, limiteren we het aantal deelnemersĀ  per tocht.
 • Inschrijving voor de tocht kan alleen online ( via wandel.nl) vol =vol. Inschrijving ter plaatste is niet mogelijk’.
  (inschrijven groepen is online niet mogelijk, groepen kunnen contact opnemen met cobi den boer 0184-683532 ,
  mobiel 06 11224428, of met Theo van der Ham 06-20179483)
 • De starttijd van de tochten van de winterserie is voor alle afstandenĀ  tussen 8.30 tot 11.00 uur, maar wij werken met tijd-slots, er zijn totaal zes tijd-slots waar (vooralsnog) maximaal 50 wandelaars per slot kunnen vertrekken (dit om bij de start en rustpost de afstand 1,5 mtr door spreiding zoveel mogelijk te kunnen borgen)
  De eerste start; 8.30 tot 8.45, de tweede start; 8.55 tot 9.10, de derde start; 9.20 tot 9.35, de vierde start; 9.45 tot 10.00, de vijfde start; 10.10 tot 10.25, de zesde en laatste start; 10.35 tot 10.50. De tijd tussen de startmomenten wordt gebruikt om de startlocatie en toiletten te reinigen/ontsmetten.
 • Bij de inschrijving kan de deelnemer de gewenste starttijd opgeven waarbij uiteraard geldt vol=vol( volle tijdslots worden geblokkeerd)
  Deelnemers zijn welkom vanaf 10 minuten voor de gekozen starttijd, eerder worden de deelnemers niet toegelaten tot de startlocatie, na afloop van de tocht cq na het afmelden is een verblijf van maximaal 25 minuten toegestaan, daarna moet de deelnemer de start/finish locatie verlaten.
 • Voor groepen kan per persoon worden ingeschreven, maar wij bieden ook de mogelijkheid een groepsticket aan te vragen bij het online inschrijven.
 • Op onze rustplaats zullen we werken met meerdere uitgifte punten, wij zullen alleen stoelen gebruiken om te rusten welke op 1,5 mtr afstand van elkaar zullen worden geplaatst. hier is het de bedoeling dat deelnemer zo kort mogelijk blijft zitten en zo snel mogelijk de wandeltocht weer voort zet.
  Het toilet op de rustplaats wordt met zekere regelmaat gereinigd en ontsmet.

Wandelnieuws