Welkom bij de website van Stichting Wandelsport Dordrecht e.o.

Uw startpunt voor diverse wandeltochten!

De Stichting Wandelsport Dordrecht en Omstreken is opgericht op 19 juli 2004.

Toen op 1 januari 2004 de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding fuseerde met de Wandelsport Organisatie Nederland, kwam er een einde aan het bestaan van de KNBLO Wandelsportkring voor Dordrecht en Omstreken (voorheen Dordtse Wandelsport Federatie). De KNBLO Wandelsportkring Dordrecht en Omstreken ging op de in KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland. De verenigingen werden rechtstreeks lid van KNBLO-NL en de voormalige individuele leden van de Wandelsportkring werden lid van de nieuw opgerichte vereniging Regionale Wandelsportvereniging Zuid-Holland.

De Wandelsportkring was niet alleen actief op bestuurlijk niveau, maar organiseerde ook een aantal evenementen, zoals vijf Winterserie wandeltochten, de Bevrijdingsmars Dordrecht. de Dordtse Waard Route, een rondwandeling van 50 km over het Eiland van Dordrecht, die elke dag gewandeld kan worden en had tijdens de Vierdaagse van Nijmegen een zeer actieve verzorgingsploeg, die elke dag een aantal rustplaatsen verzorgde. Om deze activiteiten in stand te kunnen houden, werd de Stichting Wandelsport Dordrecht en Omstreken opgericht.

Als oprichtingsdatum werd gekozen voor 19 juli 2004. Deze datum werd bewust gekozen, want de Dordtse Wandelsport Federatie werd opgericht op 19 juli 1940 en door deze datum als oprichtingsdatum te kiezen en ook hetzelfde logo te gebruiken werd de band tussen D.W.F. en S.W.D. hiermede vastgelegd.
Op de website vindt u allerlei informatie over de activiteiten van de Stichting Wandelsport Dordrecht en Omstreken.